Branche EPD'ere

Dansk Beton har udarbejdet branche EPD’ere, som skal give overblik over CO2-udledningen fra 39 forskellige varianter af beton som for eksempel fabriksbeton, betonelementer, rør, fliser, blokke og belægningssten. EPD'erne er baseret på dataindsamling fra ca. 80% af betonbranchen og er dermed repræsentative for betonproduktion i Danmark. Der er mange datasæt med forskellige aftryk, hvorfor det er særligt vigtigt at få valgt det rette datasæt til den specifikke anvendelse.

Da der hele tiden kommer nye og mere repræsentative datasæt for de delmaterialer, der indgår i beton, forventer Dansk Beton at udgive et opdateret datasæt over branche EPD’erne til efteråret 2020. Derudover lancerer Dansk Beton ligeledes i efteråret et værktøj, som gør det muligt for den enkelte betonproducent at udvikle produkt- og projektspecifikke EPD’ere. Det vil der blive efterspørgsel på i forbindelse med indførelsen af den frivillige bæredygtighedsklasse. Du kan læse mere om værktøjet her. 


Download og brug branche EPD'ere

I beregningerne til branche EPD'erne er der taget højde for både holdbarhed, vedligehold og levetid, og for at beton rent faktisk opsuger noget af den CO2 igen, som bliver udledt ved produktionen. 

Herunder kan du downloade de forskellige EPD'ere:

EPD for vægge

EPD for letbetonvægge

EPD for huldæk

EPD for TT-element/Ribberdæk

EPD for sandwichelementer

EPD for betonrør

EPD for fliser

EPD for belægningssten

EPD for letklinkerblokke

EPD for fundablokke

EPD for P Beton

EPD for M Beton

EPD for A Beton

EPD for E Beton

Loading...
Scroll til top af siden