Om Bæredygtig Beton initiativet

Om Bæredygtig Beton initiativet

Bæredygtig Beton initiativet handler om at skabe en fremtid, hvor CO₂-aftrykket fra betonbyggeri er 40-50 procent lavere end i dag.

Mere præcist hedder fremtiden 2030, og forbedringen skal ske uden at der gås på kompromis med kvalitet, komfort og økonomi.

Vi er mere end 50 centrale aktører i den danske beton- og byggebranche, som er gået sammen med en ambitiøs målsætning, fordi vi ved, at byggeriet – herunder betonbyggeriet – står for en stor del af samfundets klima- og miljøpåvirkning i form af ressource- og energiforbrug, CO₂-udledning og affald. I den danske del af branchen har vi allerede haft et fokus på bæredygtig produktion, men i alle tilfælde er det muligt at nedbringe miljøaftrykket betragteligt. 

Vi fokuserer på den viden, vi allerede har, og de teknologier, der er afprøvet, og som skal gøres gængse bl.a. via bedre bygherrekrav, tværgående samarbejdsformer og en systematisk vidensindsamling. Det mener vi er den bedste løsning, fordi mange andre nye teknologier endnu er uudviklede og dermed optager mange ressourcer.

Organisering

Loading...