I pressen

"I pressen" samler resuméer af presseartikler fra bl.a. aviser, radio og tv, hvor Bæredygtig Beton initiativet er nævnt.

Juli 2020

 • 8. juli - Bygge- & Anlægsavisen

  Krisen har givet øget fokus på bæredygtig beton

  Branchedirektør i Dansk Beton i Dansk Byggeri Dorthe Mathiesen er meget tilfreds med de politiske tiltag, der er taget for at modvirke krisen, såsom fremrykkede investeringer, suspenderet anlægsloft og en grøn omstilling. Samtidig oplever hun krav om bæredygtighed som en rød tråd, hvilket har givet fokus på Bæredygtig Beton initiativet, der har det mål at halvere CO2-aftrykket af beton i 2030. - Målet er at nå en halvering af CO2-aftrykket inden 2030. Mange partnere er involveret i Bæredygtig Beton initiativet, og blandt andet rådgiverne og entreprenørerne arbejder nu med, hvordan de kan skrue på CO2 udledningen. Der er fokus på bæredygtighed i alle led i værdikæden, siger hun.

  Bygge-anlaegsavisen.dk (080720).

Juni 2020

 • 15. juni - Bygge- & Anlægsavisen

  Krisen har givet øget fokus på bæredygtig beton

  Branchedirektør for Dansk Beton Dorthe Mathiesen er meget tilfreds med de politiske tiltag for at modvirke krisen, såsom fremrykkede investeringer, suspenderede anlægslofter og en grøn omstilling sat i spil. Hun fortæller om Bæredygtig Beton initiativet som blev introduceret for halvandet år siden. – Målet er at nå en halvering af CO2-aftrykket inden 2030. Mange partnere er involveret i Bæredygtig Beton initiativet, rådgivere og entreprenørerne sidder og kigger på, hvad de kan skrue på, og der er et fokus på bæredygtighed i alle led af værdikæden.

  - Bygge- Anlægsavisen Byggematerialer Løsninger side 2 (150620).

Marts 2020

 • 31. marts - Wastetech

  Dansk firma først i Norden med certificeret cirkulær beton

  Efter halvandet års hårdt arbejde er RGS Nordic klar til at sende en ny type fabriksbeton på markedet, som delvist er produceret af byggeaffald. Betonen er certificeret til at indgå i nybyggeri uden behov for dispensation og kan dermed aflaste råvaremangel. Ifølge Dorthe Mathiesen, Branchedirektør i Dansk Beton, så har projektet et stort potentiale for at aflaste den begyndende mangel på råstoffer i Danmark og samtidig give byggebranchen et positivt skub i den rette klimaretning: Genanvendelse af betonspild fra produktion og betonaffald som erstatning for grus og sten er helt i tråd med et af i alt 35 forslag i Dansk Betons arbejde med Bæredygtig Beton initiativet.

  - Wastetch (310320).

Februar 2020

 • 21. februar - Jyllands-posten.dk, finans.dk

  Halvt så stort klimaaftryk i 2030: Betonbranchens grønne mål kræver politisk skub

  Som det ser ud nu, kan beton ikke undværes, og derfor har den danske betonbranche sat sig for at omstille sig selv i en grønnere retning. Sådan lyder det fra Bæredygtigt Beton-initiativet, som udspringer af branchefællesskabet Dansk Beton i Dansk Byggeri. - Branchen har erkendt, at vi simpelthen skal gøre noget. Vi kigger ind i en fremtid, hvor alle skal belaste klimaet meget mindre, og i den kontekst har vi selvfølgelig et ansvar, siger branchedirektør i Dansk Beton Dorthe Mathiesen. Initiativets plan består af 35 forslag og idéer til, hvordan udledningen af drivhusgasser kan nedbringes indenfor betonbyggeri og anlæg. Lige nu er der over 50 virksomheder og organisationer med i netværket, der foruden betonproducenter tæller rådgivere, arkitekter og entreprenører.

  - jyllands-posten.dk, finans.dk (210220).

   

December 2019

 • 20. december - Licitationen

  Branchedirektør Dorthe Mathiesen oplever positive virksomheder: Grøn betonomstilling skal også være en god forretning

  Med 35 konkrete initiativer til mere bæredygtigt betonbyggeri vil branchen udnytte sit forspring til at skabe CO₂-reduktioner. Dorthe Mathiesen fremhæver Bæredygtig Beton initiativet der nu er oppe på 50 aktive virksomheder fra hele værdikæden. - Mange henvender sig, fordi de gerne vil være en del af arbejdet med omstillingen, fortæller hun. Hvilket flere af landets store rådgivervirksomheder også kan nikke genkendende til. I udgivelsen fra Dansk Beton "Roadmap mod 2030: Halvering af CO2-udledningen fra betonbyggeri" siger adm. direktør Ib Enevoldsen fra Rambøll Danmark, at ambitionerne er store og at det er hans oplevelse, at branchen selv går foran med at foreslå nye mål og regler for at håndtere den store klimaudfordring i byggeriet. - Her er Bæredygtig Beton initiativ, hvis ambition om at reducere CO2-aftrykket fra betonbyggeri med mindst 50 pct. frem til 2030 via nye løsninger, genbrug og reduceret forbrug, et af eksemplerne, siger han.

  - licitationen.dk (201219).

 • 4. december - Byggeriet

  Beton-og byggebranchen vil halvere CO2-udledningen i 2030

  I 2030 skal CO2-aftrykket fra betonbyggeri være 50 procent lavere end i dag. Det skal ske uden at gå på kompromis med kvalitet, komfort og økonomi. Det er det ambitiøse mål, som den danske betonbranche har sat sig sammen med den øvrige byggebranche, og det lanceres som Bæredygtig Beton initiativet. Mere end 40 centrale aktører i den danske beton-og byggebranche er gået sammen om et initiativ, der skal reducere klimapåvirkningen fra betonbyggeriet. Initiativet er igangsat af Dansk Beton i Dansk Byggeri. Med Bæredygtig Beton initiativet rækker Dansk Beton en hjælpende hånd til regeringens nationale strategi om at nedbringe CO2-udledningen med 70 procent i 2030. Dansk Betons beregninger viser, at betonbranchen kan bidrage med to til tre procent af Danmarks samlede mål for CO2-reduktion i 2030, når Bæredygtig Beton initiativets mål er nået.

  - Byggeriet (041219).

   

November 2019

 • 26. november 2019 - byggeplads.dk

  Betonbranchen i front med bæredygtighed

  Med regeringens målsætning om 70 procent reduktion af CO2-udledningen i 2030 i forhold til 1990, så skal der ske noget i alle industrier - også i betonindustrien. Betonindustrien kan medvirke til opfyldelse af denne målsætning gennem arbejdet med "Bæredygtig Beton initiativet", som Branchefællesskabet Dansk Beton lancerede i begyndelsen af dette år. - Med Bæredygtig Beton initiativet ønsker vi at pege på alle de steder, hvor CO2-udslippet kan reduceres, samt give anvisninger på, hvad der er at hente. Ikke mindst vil vi skabe grundlag for at kunne prioritere, så vi kan henvende os til myndigheder og fonde i forhold til at igangsætte længerevarende projekter, lyder det fra branchedirektør for Dansk Beton Dorthe Mathiesen.

  - byggeplads.dk (261119).

   

 • 18. november 2019 - Grønt Miljø

  Betonbranchen vil også spare på CO2

  Branchefællesskabet Dansk Beton i Dansk Byggeri er sammen med flere partnere fra hele byggeriet klar med en plan der kan levere 3 procent af regeringens mål om at reducere udledningen af drivhusgasser i 2030. 'Bæredygtigt Beton initiativ' kaldes initiativet. - Produktion af cement og beton kræver meget energi. Men samfundet kan ikke undvære beton i veje, broer, tunneler, kloakker, fundamenter, bygninger med videre, heller ikke i fremtiden. Derfor er hele branchen gået med i et bredt og forpligtende samarbejde, siger branchedirektør i Dansk Beton, Dorthe Mathiesen

  - Grønt Miljø side 41 (181119).

   

 • 12. november 2019 - Licitationen

  Leder: flot offensivt udspil fra betonbranchen

  I det offensive udspil " Bæredygtigt Beton initiativ" viser Branchefællesskabet Dansk Beton i Dansk Byggeri og en række andre aktører, hvordan branchen kan halvere CO2-udledningen fra betonbyggeri de næste 10 år. Det er ambitiøst. Det er kreativt. Og det er nødvendigt. For vi kan slet ikke undvære beton, skriver ansvarshavende chefredaktør på Licitationen, Klaus Tøttrup i avisens leder.

  - Licitationen side 2, licitationen.dk (121119).

   

 • 11. november 2019 - Licitationen

  Betonbranchen venter på ambitiøse bygherrer

  Betonbranchen anerkender, at den har et relativt stort klimaaftryk. Den har længe arbejdet på at se på en nedbringelse af udledningen, men der har ikke været efterspørgsel efter det. Det siger branchedirektør i Dansk Beton og ankerperson på netværket Bæredygtig Beton initiativ, Dorthe Mathiesen. - Der er sket ekstraordinært meget det seneste halve år - der sker næsten noget time for time. Det er jo også et krav, der kommer fra befolkningen, påpeger hun.

  - Licitationen side 6 (121119), licitationen.dk (111119).

   

 • 10. november 2019 - Politiken

  Her er betonfolkets forslag: Stribevis af nye ideer skal gøre byggeriet grønnere

  Cement, der er lavet af ler i stedet for kridt. Betontyper, der suger jordvarme til opvarmning eller CO2 ud af luften. Oprydning i byggereglerne. Det er blot nogle af en stribe forslag i en klimaplan, der på kun ti år skal halvere udledningen af drivhusgasser fra cement- og betonbyggeri. Planen, der fremlægges mandag, er lavet af Teknologisk Institut sammen med et netværk af cement- og betonproducenter, bygherrer, organisationer, rådgivere og forskere, der arbejder med byggeri. - Betonbranchen anerkender, at den har et relativt stort klimaaftryk. Den har længe arbejdet på at se på det, men der har ikke været efterspørgsel efter det, siger Dorthe Mathiesen, der er ankerperson på netværket Bæredygtig Beton Initiativ.

  - politiken.dk (101119).

September 2019

 • 24. september 2019 - Licitationen

  Betonmaterialers aftryk på miljøet kan nu måles

  Fra starten af 2020 vil Dansk Byggeri selv kunne udvikle miljøvaredeklarationer for deres betonprodukter, der samtidig er verificeret af en tredjepart. Det vil sige, at en uvildig tredjepart sikrer, at miljøvaredeklarationerne er korrekte. Dansk Byggeri har indgået en kontrakt om udviklingen af softwareværktøj med den tyske it-virksomhed Thinkstep, der er ekspert i udvikling af værktøjer til livscyklusanalyser. - Med værktøjet i hånden kan betonbranchen dokumentere en lang række miljøaftryk, herunder CO2-aftrykket i hele betonproduktets livscyklus. Udvikling af værktøjet spiller fint ind i Bæredygtig Beton initiativet, hvor vi arbejder hen imod at reducere CO2-aftrykket til det halve i 2030, lyder det fra branchedirektør i Dansk Beton hos Dansk Byggeri, Dorthe Mathiesen.

  - Licitationen side 10, licitationen.dk (240919).

   

 • 20. september 2019 - Business Insights

  Beton- og byggebranchen vil halvere CO₂-udledningen i 2030

  Mere end 30 centrale aktører i den danske beton- og byggebranche er gået sammen om et initiativ, der skal reducere klimapåvirkningen fra betonbyggeriet. Initiativet er igangsat af Dansk Beton i Dansk Byggeri. Med Bæredygtig Beton initiativet rækker Dansk Beton i Dansk Byggeri en hjælpende hånd til regeringens nationale strategi om at nedbringe CO₂-udledningen med 70 procent i 2030. Dansk Betons beregninger viser, at betonbranchen kan bidrage med to til tre procent af Danmarks samlede mål for CO₂-reduktion i 2030, når Bæredygtig Beton initiativets mål er nået.

  - Business Insights (200919).

   

 • 11. september 2019 - Dagens Byggeri, News break, Local Eyes, Ritzau

  Betonbranchen går forrest i dokumentation af miljøaftryk

  Om få måneder bliver det muligt for betonvirksomheder at dokumentere betonmaterialers miljøaftryk. Et nyt softwareværktøj til registrering af betonprodukters miljøaftryk har nemlig set dagens lys. Branchefælleskabet Dansk Beton har indgået en kontrakt om udviklingen softwareværktøjet med den tyske it-virksomhed thinkstep, Teknologisk Institut og EPD Danmark.  Hensigten er, at medlemsvirksomhederne skal kunne udarbejde miljøvaredeklarationer, som rådgivere, entreprenører og bygherrer kan anvende til vurdering af bæredygtige løsninger i byggeriet. - Med værktøjet i hånden kan betonbranchen dokumentere en lang række miljøaftryk, herunder CO2-aftrykket i hele betonproduktets livscyklus. For at dokumentere effekten af vores arbejde, har vi brug for at kunne måle og dokumentere resultaterne. Det er præcis, hvad værktøjet vil kunne, siger branchedirektør i Dansk Beton i Dansk Byggeri, Dorthe Mathiesen.

  - dagensbyggeri.dk, newsbreak.dk, localeyes.dk, ritzau (110919).

Juni 2019

 • 18. juni 2019 - Radioavisen DR P4, DR P1 Radioavisen, DR P1 Morgen, DR P3 Nyhederne, DR P4 København Nyheder, bygtek.dk, dr.dk

  Fælles klimamål for Dansk Beton og 30 parter

  Branchefællesskabet Dansk Beton har sammen med 30 parter sat sig et fælles klimamål i projektet Bæredygtig Beton initiativet. Dorthe Mathiesen, branchedirektør i Dansk Beton i Dansk Byggeri, mener, at betonbranchen har et ansvar for at gøre det bedre, da beton er et af de mest CO₂-tunge byggematerialer. Hun vil derfor sammen med betonbranchen og andre parter i byggeriet halvere CO₂-udledning fra beton i 2030. Direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen er enig i, at byggeriet skal medvirke aktivt til at reducere miljøaftrykket mest muligt.

  - Radioavisen DR P4, DR P1 Radioavisen, DR P1 Morgen, DR P3 Nyhederne, DR P4 København Nyheder, bygtek.dk, dr.dk (180619).

   

Maj 2019

 • 14. maj 2019 - Midtjyllands Avis

  Initiativ for bæredygtig beton

  Produktionschef, Dennis Mathiasen lægger ikke skjul på, at CRH Concrete gerne vil medvirke til en mere bæredygtig betonproduktion. Koncernen er derfor med i et initiativ, hvor målet er at halvere CO2-udledningen i 2030. Branchefællesskabet Dansk Beton under Dansk Byggeri er gået sammen med den øvrige byggebranche om ’Bæredygtig Beton initiativ’. - Byggeriet - herunder betonbyggeriet - står nemlig for en stor del af samfundets klima-og miljøpåvirkning i form af ressource-og energiforbrug, CO2-udledning og affald. Blandt parterne bag initiativet er flere store bygherrer, som har et målrettet fokus på deres klimaaftryk, og derfor stiller krav til bæredygtigt byggeri, skriver Dansk Byggeri.

  - Midtjyllands Avis side 2, mja.dk (140519).

April 2019

 • 25. april 2019 - Licitationen

  Nu skal de grå tænke grønt

  25 danske virksomheder og forskningsinstitutioner vil farve beton grønnere. Et nyt samarbejde i regi af Dansk Beton, kaldet Bæredygtig Beton initiativet, har som ambition at byggeriet i 2030 skal udlede 40-50 procent mindre CO2 end i dag. Betonproducenter og store arkitektvirksomheder går derfor sammen med tunge spillere i byggeriet, som NCC, CG Jensen, Rambøll og Moe. De vil arbejde for blandt andet mindre brug af cement, der udgør mindst fem procent af klodens CO2-udledning, når det bliver produceret.

  - Licitationen side 1 (260419), licitationen.dk (250419).

   

  Nyt beton-initiativ: Kampen for mere miljøvenligt byggeri er startet

  Verdens beton- og cementproduktion udgør en betragtelig del af det klimaforandrende CO2-udslip. Teknologisk Institut og Rambøll har for Dansk Beton udarbejdet en rapport med anbefalinger til bæredygtig brug af beton. Mindre brug af cement, beton og armering i produktionen er nogle af anbefalingerne, men det kan også handle om mere effektiv brug i driftsfasen, som lavere energiforbrug, naturlig køling eller lagring af overskudsenergi fra vedvarende energikilder.

  - licitationen.dk (250419).

 • 24. april 2019 - estatemedia.dk

  Nyt ambitiøst klimamål fra branchen er et krav fra bygherrer

  Mere end 20 centrale aktører i den danske beton- og byggebranche går nu sammen om Bæredygtig Beton initiativet med en ambition om at reducere klimapåvirkningen fra betonbyggeriet betragteligt. - I alle tilfælde er det muligt at nedbringe miljøaftrykket betragteligt. Og det er kerneopgaven for det nye initiativ, hvor der skal være fokus på, hvordan man får omsat viden, forskning og innovation til praksis, siger branchedirektør Thomas Uhd fra Dansk Beton.

  - estatemedia.dk, csr.dk (240419).

 • 19. april 2019 - Børsen, newsbreak, localeyes, Ritzau, Politiken

  Beton- og byggebranchen vil halvere CO2-udledningen fra beton i 2030

  I 2030 skal CO2-aftrykket fra betonbyggeri være 40-50 pct. lavere end i dag uden at der gås på kompromis med kvalitet, komfort og økonomi. Det er det ambitiøse mål, som den danske betonbranche har sat sig sammen med den øvrige byggebranche, og det lanceres nu som Bæredygtig Beton initiativ. Når initiativet er sat i gang af Dansk Beton, som repræsenterer betonbranchen i erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri, skyldes det en erkendelse af branchens klimapåvirkning og en vilje til at handle.

  - Børsen side 18 (230419), newsbreak.dk, localeyes.dk, Ritzaus Bureau (210419), politiken.dk, Politiken (190419).

Loading...
Scroll til top af siden